Tilbage til forsiden www.DSR.dk Printervenlig PDF
05-12-07
TEMA: BISPEBJERG HOSPITAL
Vikarerne står i kø hos Vikarkorpset
Mens hospitaler landet over i høj grad dækker huller i vagtplanen med eksterne vikarer, har Bispebjerg Hospital de seneste år via nytænkning og centralisering taget et stort skridt i den modsatte retning.

Af: Nana Vogelbein, synergi@dsr.dk
Foto: Claudia Dons

Hos lederen af Bispebjerg Hospitals eget vikarbureau, Vikarkorpset, er der et stort ønske om, at man et langt stykke hen ad vejen selv løser de bemandingsproblemer, der opstår på hospitalet, og efter et par års målrettet arbejde, er brikkerne faldet på plads.

"Nu skal det jo ikke lyde som om, vi ikke benytter eksterne vikarer, for selvfølgelig gør vi det. Men i 2006 dækkede vi selv 10.000 vagter, og tallet for 2007 bliver større," lyder det fra ledende oversygeplejerske Jakob Damsgård, der tiltrådte jobbet i 2005. Siden da har meget ændret sig.

"Da jeg kom til, var min førsteprioritet at gennemtænke hele den model, Vikarkorpset blev drevet efter, så det kunne gøres til en god forretning. Det var, og er, vigtigt for mig, at Vikarkorpset leverer hele bemandingsløsninger, så derfor inddrog jeg vores kunder, afdelingerne, for at finde ud af, hvad de havde brug for, før jeg gik ind og ændrede en hel masse."

Vikarer føler sig velkomne
Og på afdelingerne var man så glade for at blive taget med på råd, at der også blev indgået en aftale om, at Vikarkorpsets ansatte måtte deltage i det fastansatte personales kompetenceudviklingsdage.

"Det har enormt stor betydning, at vores vikarer føler, de bliver inddraget i de processer, der foregår for de fastsansatte, at de bliver taget alvorligt. Samtidig betyder det jo også, at vores vikarer får en bred viden, og selvom de ikke bliver eksperter inden for et kompetenceområde, bliver de til en slags super-generalister, der kan træde til i mange, forskellige situationer," vurderer Jakob Damsgård.

Vikarkorpset er normeret til at have 55 ansatte, men med 17 nyansatte har tallet sneget sig over de 70, og der ligger jævnligt nye ansøgninger på den ledende oversygeplejerskes bord.

"Vi har en regel om, at alle vikarer i korpset møder ind på vores kontor en halv time, før de skal være på afdelingen. Det sker dels for at etablere et kollegafælleskab, og dels for at vi har tid til at udveksle erfaringer. Tre gange om året har vi sociale arrangementer, ligesom der også afholdes personalemøder for vikarerne med jævne mellemrum, og så har medarbejderne stor indflydelse på, hvornår de gerne vil have fri. De faktorer er alle sammen med til at gøre Vikarkorpset til et attraktivt sted at arbejde, fortæller medarbejderne," siger Jakob Damsgård og fortsætter:

"For mig er det vigtigt, at mine medarbejdere føler, de får et godt mix af det bedste fra den fastansattes verden og fra vikarlivet. Ved at vise, at man interesserer sig for folk, får man også en masse igen, og jeg har et korps af folk, der virkelig engagerer sig. De føler, de har tid til at yde sygepleje, fordi de ikke som fastansatte bliver fanget i et lokalt problem. Samtidig kan jeg også se på de tilbagemeldinger, jeg får fra resten af hospitalet, at der er sket en enorm udvikling i vores arbejde. Vores serviceniveau er højt, og der er kommet overskud i forretningen, både på det mentale, faglige og økonomiske plan."

Som en produktionsvirksomhed
Jakob Damsgård understreger vigtigheden af, at man som leder af et vikarbureau prioriterer den langsigtede planlægning højt. Dermed bliver der også mere overskud til at tage sig af de akutte problemer, vurderer han.

"Det nytter ikke noget med hovsa-løsninger. I stedet er det meget vigtigt, at man sikrer sig en effektiv ressourceudnytning. Man kan sammenligne det med en produktionsvirksomhed, hvor det går ud over hele fabrikken, hvis der er et led, der ikke fungerer ordentligt. Sådan er det også hos os, konceptet skal tænkes ordentligt igennem," siger han.

På Bispebjerg Hospital er det Vikarkorpset der står for alt, der har med vikarer at gøre - både internt og eksternt. Den løsning anbefaler Jakob Damsgård andre hospitaler, der er på udkig efter nye veje at gå.

"Jeg er opmærksom på, at Hillerød Sygehus er ved at opstarte en løsning, der ligner vores, men mig bekendt, er vi ellers det eneste hospital, hvor man har centraliseret vikardisponeringen ét sted. Det er mig, der administrerer vores egne vikarer, men det er også mig, der prioriterer og forhandler med eksterne bureauer, og det tror jeg, gør en forskel. Vikarkorpset har det samlede overblik og ved derfor præcis, hvad det er, vi skal købe os til eksternt. Overblikket betyder også noget i forhold til at forhandle priser. Samtidig har vi et tæt samarbejde med hospitalsdirektionen, så hvis de synes, der skal gøres en ekstra indsats på en specifik afdeling, går vi i gang med at omstrukturere vores vikarplan og flytter medarbejdere derhen, hvor der er brug for det. Det kan vi gøre, fordi vi har dynamik og plads til forandring i den måde virksomheden Vikarkorpset er skruet sammen på," konkluderer Jakob Damsgård.

 

Din egen e-mail adresse:
Modtagers e-mail adresse:
  (Flere adresser adskilles med komma)
Evt. kommentarer:
 
 
[ Frameld | Vis "Synergi" arkiv ]
Nyhedsbrevet "Synergi" udgives af Dansk Sygeplejeråd
Ansvarshavende redaktør: Grete Christensen
Redaktion: DSR's Kommunikationsafdeling