Tilbage til forsiden www.DSR.dk Printervenlig PDF
18-06-08
SUNDHEDSPLEJERSKER
Danske skolebørn får lighed for loven
Børn, der i den nærmeste fremtid begynder i eller afslutter folkeskolen, kan meget vel blive mødt af en sundhedsplejerske ved de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser. Den massive mangel på børne- og ungelæger medfører nu en lovændring, der åbner op for at udvide sundhedsplejerskernes arbejdsområde. Faggruppen selv glæder sig til at tage udfordringen op og vil sætte deres eget præg på undersøgelserne.

Af: Nana Vogelbein, synergi@dsr.dk

Politikerne har givet grønt lys for, at sundhedsplejersker fremover kan foretage de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser af børn i folkeskolen. Dermed er lang tids venten overstået for Susanne Hede, formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, og selskabets medlemmer.

Ordningen bliver især en gevinst for de cirka 20 pct. af danske skolebørn, der har måttet undvære undersøgelserne på grund af manglen på børne- og ungelæger i landets kommuner.

"Jeg mener sagtens, vi kan løse opgaven, og fremadrettet bliver det nu vigtig at få etableret et mere struktureret samarbejde med de relevanter læger i de kommuner, hvor vi skal være fælles om undersøgelserne," lyder det fra Susanne Hede.

Samtale i fokus
Nogle steder i landet vil sundhedsplejerskerne givetvis komme til at stå alene med undersøgelserne, og Susanne Hede ser positivt på den udfordring. Hun mener, det er tid til at modernise ind- og udskolingsundersøgelserne og give dem sundhedsplejerskens præg.

"Vi skal tilbyde en helbredsundersøgelse til børn og forældre i nutiden. Ved ind- og udskolingsundersøgelserne skal samtalen med barn og forældre blandt andet have mere vægt. At tale med de involverede parter er en kompetence, sundhedsplejesker har arbejdet med i mange år, og derfor er det naturligt, at vi gør brug af vores erfaring," siger Susanne Hede.

En fælles strategi
Formanden for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker peger på, at det er nødvendigt at lave en masse udviklingsarbejde i forhold til konstruktionen af sundhedstilbud i folkeskolen. Susanne Hede er ansat i Århus Kommune, hvor man igennem en længere periode har arbejdet med forskellige tiltag i forhold til folkeskolebørn og sundhed.

De erfaringer, man har gjort sig i Århus, skal sammenholdes med andre sundhedsplejeprojekter landet over, så faggruppen i fællesskab kan lægge den fremtidige strategi.

"I Århus kommune arbejder vi på at finde frem til en pakkeløsning for indskolingen, så vi favner bredest muligt. Blandt andet ser vi på, om det kan lade sig gøre at flytte den høre- og synsprøve, børn i 0. klasse får i dag. Børnenes øjne er nemlig ikke færdigudviklede, og derfor får man en masse falsk positive," siger Susanne Hede og fortsætter:

"I stedet skal den måske foretages på første klassetrin. På den måde får vi også børnene at se to på hinanden følgende år, hvor de måles og vejes, og sundhedsplejersken kan følge med i, om børnene er på vej til at blive overvægtige, ligesom forældrene forhåbentlig vil opleve, at der er kontinuitet i helbredsundersøgelserne," lyder det fra Susanne Hede.

Sundhedsplejerskerne bliver præsenteret for et efteruddannelsestilbud i kølvandet på lovændringen. Der bliver formentlig tale om et ugekursus, der opkvalificerer sundhedsplejerskerne til at varetage den nye opgave med ind- og udskolingsundersøgelser.
 

Din egen e-mail adresse:
Modtagers e-mail adresse:
  (Flere adresser adskilles med komma)
Evt. kommentarer:
 
 
[ Frameld | Vis "Synergi" arkiv ]
Nyhedsbrevet "Synergi" udgives af Dansk Sygeplejeråd
Ansvarshavende redaktør: Grete Christensen
Redaktion: DSR's Kommunikationsafdeling