Om PK Løn og ansættelse Forhandlinger Kursusfond Ferieloven Uddannelse Tikiusaaq TR-kompasset


Printervenlig version
23. november 2012
Overenskomster

For at læse om overenskomster for sygeplejersker på Grønland skal du klikke på nedenstående link.
Overenskomster.
 
 

FAQ (Ofte stillede spørgsmål):

 

Er der travlt i Peqqissaasut Kattuffiat’s sekretariat?

Generelt kan man sige, at sekretariatet samler alle trådene og binder de løse ender sammen, således at medlemmerne oplever en udvidet grad af helhed og sikkerhed i både overenskomst og ansættelse.

Det daglige arbejde indeholder eksempelvis mødeaktiviteter med jurist/advokat, tillidsrepræsentatner, PK’s egen bestyrelse og PPK’s bestyrelse samt andre mødeaktiviteter med bl.a. Samrådet af faglige organisationer i Grønland. Samtidig skal der ske gennemgang og kontrol af ansættelsesbeviser og korrektion af disse i samarbejde med personaleafdelingen, håndhævelse af overenskomsterne i forhold til arbejdsgivers side, medlemsregistrering, kontingent og restance indkrævning og møder med embedsmænd og selvstyret.

En væsentlig opgave er de til tider daglige forhandlinger omkring arbejdsretslige forhold og uoverensstemmelser i forhold til ansættelser, udbetalinger af løn, tillæg o.l.

Så kigger man organisations antropologisk på sekretariatet, er der pt. arbejde til 1 til 2  jurister og 1 faglige sekretærer mere.

 

Hvor finder jeg overenskomsterne for sygeplejerskerne?

Du finder overenskomsterne for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2016 på Peqqissaasut Kattuffiats hjemmeside www.pk.gl

 

Skal jeg betale kontingent til både Peqqissaasut Kattuffiat og Dansk Sygeplejeråd?

I henhold til samarbejdsaftalen mellem Peqqissaasut Kattuffiat og Dansk Sygeplejeråd er man kollektivt passivt medlem af den organisation, som man for indeværende ikke er aktiv i. Det betyder også, at man kun skal betale kontingent til den foreningen man aktivt er medlem i. Dog skal det nævnes, at man ikke har stemmeret i den organisation hvor man er registreret som passivt medlem.

 

Hvad får jeg i løn som ny uddannet sygeplejerske?

Som nyuddannet sygeplejerske starter du på løntrin 33, der giver en grundløn på kr. 23.011, pr. 1. april 2010 stiger denne løn til kr. 23.771 og pr. 1. april 2011 stiger den igen til kr. 24.441. Disse stigninger er begrundet i overenskomsten af 1. april 2009, som Peqqissaasut Kattuffiat’s formand fik forhandlet ind til sygeplejerskerne i Grønland.

 

Hvad er kursusfonden?

Fonden er en fond, som arbejdsgiver indbetaler kr. 834 pr. måned til, for fastansatte overenskomstansatte og tjenestemandsansatte sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere, farmakonomer, jordemødre, økonomaer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sundhedsassistenter. Fonden kan søges i forhold til fagrelaterede kurser, konferencer o.l. hvor midlerne anvendes til styrkelse af de ansattes sundhedsfaglige kompetencer og viden. Ansøgere skal mindst have været ansat uafbrudt i 1 år i henhold til PPK-overenskomst. Fonden yder støtte til rejseomkostninger, dagpenge, ophold og kursusafgifter hvor der ikke ydes støtte fra anden side. Ansøgninger skal sendes til det for fonden kursusudvalg og der ydes støtte efter retningslinjerne for udbetaling.

 

Hvad står PPK for?

Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit er et forhandlingsfællesskab / Sundhedskartellet i Grønland. Bestående af følgende organisationer Peqqissaasut Kattuffiat (PK)

Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat

Ernisussiortuunerit Kattuffiat (Jordemødre)

Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut (Fys.), Pillorissaasuit (Ergo.), Aaviaasut Kalaallit Nunaanni (bioanalytikere)

Inuussut Issalerisut Nerisassalerisullu Kattuffiat (Økonomaer).
Relaterede downloads:
2012-07-09_Arbejdstidsaftalen_PPK_Vejledning.pdf (583 KB)
2012-07-09_Arbejdstidsaftalen_PPK.pdf (615 KB)
2012-07-09_Kursusfondaftalen_PPK.pdf (88 KB)
2012-07-09_Loenjusteringsaftalen_tjenestemaend_PPK.pdf (158 KB)
2012-07-09_Overenskomst_for_sygeplejersker_2012-2016.pdf (1.512 KB)
2012-07-09_Praktikvejlederaftalen_PPK.pdf (66 KB)
Loentavler_spl_og_tj_maend_1_april_2012.pdf (94 KB)

PK:
+ Om PK
+ Løn og ansættelse
+ Forhandlinger
+ Kursusfond
+ Ferieloven
+ Uddannelse
+ Tikiusaaq
+ TR-kompasset
+ Links
+ FAQ
 
Kalender November 2014
<< Okt. Dec. >>
Kurser & Uddannelse
International
 
Vi skaber udvikling, sikkerhed og overblik - i organisation, fag og samfund.