Printervenlig version
29. juni 2005
Sygehus Fyn Svendborg

Hospital
Hospitalsnavn
Sygehus Fyn Svendborg
Adresse
Valdemarsgade 52, 5700 Svendborg
Telefon
6320 2000
Hjemmeside
www.sygehusfyn.dk
Antal sengepladser
400
 
 
Afdeling
Afdelingsnavn
Anæstesiologisk Afdeling V Intensiv
Afdelingstype
Blandet intensiv
Hyppigste patientkategorier
abdominalkirurgi, kredsløbssvigt, respirationsinsufficiens, traumer, veneficium                                                                                                                         
Antal respiratorsenge
4
 
 
Personale
Antal sygeplejersker fuldtid
32
Antal SOSU-assistenter fuldtid
6
Antal sygeplejersker med master- eller kandidatgrad
0
Antal sygeplejersker med intensiv specialuddannelse
28
Sygeplejersker med særlige funktioner
1 (ikke nærmere specificeret)
 
 
Dokumentation
Dokumentationssystem
LKS på EPJ
Anvendes EPJ
Ja
 
 
Terapi
 
Apparatur
4 x Servo 900, 4 x Evita                                                                                                                                                                                
Standard for respiratorbehandling
Nej
Standard for aftrapning af respiratorbehandling
Nej
Standard for sedering
Nej
Hvilket scoringssystem for sedering
Intet
Dialyse
Nej
Bugleje
Ja
Basal stimulation
Nej
Sygeplejestuegang
Nej
Dagbøger
Nej
 
 
Projekter
 
Fyns amts hygiejneprojekt (se hele projektet her)
 
 Synergi

Nyhedsbrev arkiv
 
Forskernetværk:
Afdelinger før 2012
Afdelinger 2012
    Fælles Excel-ark
Terapiformer
Undersøgelser
    Respiratorbehandling 2009
    ReSP undersøgelser
Projekter
    Patientrelaterede
    Personalerelaterede
    Pårørenderelaterede
      Skabelon
CAM-ICU
Afhandlinger
Opgaver
    Diplommodul
    Specialudannelse. Anæstesi
    Specialudannelse. Intensiv
      Skabelon
Dagbøger
    Workshop 2007
    Workshop 2008
    Workshop 2009
    Regionale Grupper
Diverse
    Resumeer af forskning
    Powerpointpræsentationer
    Kliniske vejledninger